Header Image - Cannyon is a clean WordPress theme

Category Archives

2 Articles

Práce online

by
Práce online


SvÄ›t je už různý, svÄ›t je jiný. Myslíte si, že svÄ›t bude jeÅ¡tÄ› úplnÄ› jiný, že tÅ™eba se zmÄ›ní nÄ›co úplnÄ› o tÅ™i sta Å¡edesát stupňů? Já si myslím, že asi ne. Já pÅ™edpokládám, že vÅ¡echno se bude jenom zdokonalovat anebo opakovat, ale to opakování bude už takové jiné, že nebude úplnÄ› starodávné a že nebude klasické a normální, ale že se to bude jako spíše zlepÅ¡ovat anebo budou se dÄ›lat různé průkopnické práce, které se dÄ›lají online anebo souvisí nÄ›jak s informaÄní technologií a nebo s klasickou technikou. A proto jsem si Å™ekla, že by opravdu nebylo Å¡patné, kdyby lidé už mÄ›li povinné také se uÄit nÄ›jaké poÄítaÄové kurzy anebo brát nÄ›jaké online hodiny.

Práce nikdy nekonÄí.

I když já jsem si vždycky myslela, že s poÄítaÄem nebudu nikdy kamarádka, tak nakonec to dopadlo tak, že i mnÄ› se nevyhnuly různé online hodiny na poÄítaÄi. Nyní mÄ› Äekají tÅ™i webináře, na které se moc těším. A víte vůbec, co jsou to webináře? Protože když jsem Å™ekla svojí mamince, které je Å¡edesát dva let, že mÄ› Äekají dva webináře online, tak ona sice nevÄ›dÄ›la, co to znamená. Sice ona ví, co je to online se uÄit. Tak jsem jí povÄ›dÄ›la, že webinář, je to že vlastnÄ› ÄlovÄ›k se neuÄí fyzicky nÄ›kde v kanceláři nebo ve Å¡kole, ale přímo sedí u sebe doma a tam se online dívá tÅ™eba na kameru a vyuÄujícího. A takhle se to právÄ› uÄí.

Ráda pracuji online.

Proto jsem mamince Å™ekla, že webináře jsou nÄ›co jako různé kurzy, kam se dříve chodilo. Jenomže webináře jsou takové, že vlastnÄ› vy sedíte doma a uÄíte se online a vlastnÄ› se koukáte na svého uÄitele formou obrazovky pÅ™es váš notebook anebo tablet nebo poÄítaÄ. Tady jde vidÄ›t, že informaÄní technologie je opravdu takhle vyspÄ›lá a já si myslím, že mnoha lidem tohle bude vyhovovat. Proto si myslím, že by byla opravdu veliká Å¡koda, kdy se lidé na tohle úplnÄ› vykaÅ¡lali a už by se vůbec nechtÄ›li online vzdÄ›lávat. VždyÅ¥ je to tak jednoduché. Sice pro nÄ›koho to bude těžké, ale postupem Äasu zjistí, že to není tak složité a že ho to bude bavit. 

Okénko do IT

by
Okénko do IT


Kdopak by dnes neznal poÄítaÄ. Snad jen lidojedi nÄ›kde na osamÄ›lém ostrovÄ› jeÅ¡tÄ› netuší oÄ jde. I když i tohle je pochybná informace, neb je docela dobÅ™e možné, že to znají i oni, jen to nÄ›jak kryjí. Kdo ví, zda si nÄ›kam nejezdí tajnÄ› nabíjet nÄ›jaký notebook, nebo zda nÄ›kde nemají ukrytou elektro centrálu, kterým jej napájejí. Å aman pak jistÄ› hbitÄ› zadává údaje o potravÄ› do kalorických tabulek a pak měří domorodým soudruhům bÅ™icha, zda nejsou moc pÅ™ecpáni. Nu, to jen tak na odlehÄenou, chci tím jen říci, že poÄítaÄe již pronikly skuteÄnÄ› skoro vÅ¡ude.  

Ony se vÅ¡ak také zmenÅ¡ovaly a zmenÅ¡ují dosud. První poÄítaÄe se sotva veÅ¡ly do haly, ovÅ¡em poté pÅ™iÅ¡el pÅ™elomový vynález, který dovolil vÅ¡echno zmenÅ¡it. Podívejme se nejprve na pár Äísel. Jeden z prvních strojů spotÅ™ebovával 150 kW elektrické energie. Bylo v nÄ›m asi 17 648 elektronek, 1500 relé, a zhruba 70 000 rezistorů. V dalším výÄtu nutno zmínit že obsahoval také 10 000 kondenzátorů, okolo 5 miliónů ruÄnÄ› pájených spojů a také 7200 krystalových diod. Ufff. Nu, ale dosti Äísel, jsou nudná. 

poÄítaÄ

Pak teprve se zaÄaly tyto obludy zmenÅ¡ovat a zmenÅ¡ovat a to tak, že dneska si strÄíte poÄítaÄ do kapsy a můžete s ním kamkoli zajít. Tím ovÅ¡em nemluvím o noteboocích, ani mobilních telefonech. Míním tím mini poÄítaÄe, které skuteÄnÄ› vejdou do kapsy. Potíž je v tom, že pak potÅ™ebují monitor a vstupní zařízení. Takže pokud to na místÄ› není… 

notebook

Proto je velká výhoda malých, již výše zmíněných notebooků. Můžete s ním naprosto kamkoli a není třeba se starat ani o vstupní a ni o výstupní zařízení. Což je prakticky skoro dokonalé.  

O mobilech snad ani psát netÅ™eba. Kdopak by ho nemÄ›l, že ano. VÅ¡ichni se pÅ™edhánÄ›jí, kdo má lepší a za více penÄ›z. Inu, je to prostÄ› povel doby a bez mobilu nÄ›kdy může být kruÅ¡né živobytí. SchválnÄ›, zkuste si bez nÄ›j tÅ™eba otevřít úÄet v bance. Takže je vidÄ›t, že IT jsou vÅ¡ude a bude jich stále více a více.