Práce online

by
Práce online


SvÄ›t je už různý, svÄ›t je jiný. Myslíte si, že svÄ›t bude jeÅ¡tÄ› úplnÄ› jiný, že tÅ™eba se zmÄ›ní nÄ›co úplnÄ› o tÅ™i sta Å¡edesát stupňů? Já si myslím, že asi ne. Já pÅ™edpokládám, že vÅ¡echno se bude jenom zdokonalovat anebo opakovat, ale to opakování bude už takové jiné, že nebude úplnÄ› starodávné a že nebude klasické a normální, ale že se to bude jako spíše zlepÅ¡ovat anebo budou se dÄ›lat různé průkopnické práce, které se dÄ›lají online anebo souvisí nÄ›jak s informaÄní technologií a nebo s klasickou technikou. A proto jsem si Å™ekla, že by opravdu nebylo Å¡patné, kdyby lidé už mÄ›li povinné také se uÄit nÄ›jaké poÄítaÄové kurzy anebo brát nÄ›jaké online hodiny.

Práce nikdy nekonÄí.

I když já jsem si vždycky myslela, že s poÄítaÄem nebudu nikdy kamarádka, tak nakonec to dopadlo tak, že i mnÄ› se nevyhnuly různé online hodiny na poÄítaÄi. Nyní mÄ› Äekají tÅ™i webináře, na které se moc těším. A víte vůbec, co jsou to webináře? Protože když jsem Å™ekla svojí mamince, které je Å¡edesát dva let, že mÄ› Äekají dva webináře online, tak ona sice nevÄ›dÄ›la, co to znamená. Sice ona ví, co je to online se uÄit. Tak jsem jí povÄ›dÄ›la, že webinář, je to že vlastnÄ› ÄlovÄ›k se neuÄí fyzicky nÄ›kde v kanceláři nebo ve Å¡kole, ale přímo sedí u sebe doma a tam se online dívá tÅ™eba na kameru a vyuÄujícího. A takhle se to právÄ› uÄí.

Ráda pracuji online.

Proto jsem mamince Å™ekla, že webináře jsou nÄ›co jako různé kurzy, kam se dříve chodilo. Jenomže webináře jsou takové, že vlastnÄ› vy sedíte doma a uÄíte se online a vlastnÄ› se koukáte na svého uÄitele formou obrazovky pÅ™es váš notebook anebo tablet nebo poÄítaÄ. Tady jde vidÄ›t, že informaÄní technologie je opravdu takhle vyspÄ›lá a já si myslím, že mnoha lidem tohle bude vyhovovat. Proto si myslím, že by byla opravdu veliká Å¡koda, kdy se lidé na tohle úplnÄ› vykaÅ¡lali a už by se vůbec nechtÄ›li online vzdÄ›lávat. VždyÅ¥ je to tak jednoduché. Sice pro nÄ›koho to bude těžké, ale postupem Äasu zjistí, že to není tak složité a že ho to bude bavit.