Okénko do IT

by
Okénko do IT


Kdopak by dnes neznal poÄítaÄ. Snad jen lidojedi nÄ›kde na osamÄ›lém ostrovÄ› jeÅ¡tÄ› netuší oÄ jde. I když i tohle je pochybná informace, neb je docela dobÅ™e možné, že to znají i oni, jen to nÄ›jak kryjí. Kdo ví, zda si nÄ›kam nejezdí tajnÄ› nabíjet nÄ›jaký notebook, nebo zda nÄ›kde nemají ukrytou elektro centrálu, kterým jej napájejí. Å aman pak jistÄ› hbitÄ› zadává údaje o potravÄ› do kalorických tabulek a pak měří domorodým soudruhům bÅ™icha, zda nejsou moc pÅ™ecpáni. Nu, to jen tak na odlehÄenou, chci tím jen říci, že poÄítaÄe již pronikly skuteÄnÄ› skoro vÅ¡ude.  

Ony se vÅ¡ak také zmenÅ¡ovaly a zmenÅ¡ují dosud. První poÄítaÄe se sotva veÅ¡ly do haly, ovÅ¡em poté pÅ™iÅ¡el pÅ™elomový vynález, který dovolil vÅ¡echno zmenÅ¡it. Podívejme se nejprve na pár Äísel. Jeden z prvních strojů spotÅ™ebovával 150 kW elektrické energie. Bylo v nÄ›m asi 17 648 elektronek, 1500 relé, a zhruba 70 000 rezistorů. V dalším výÄtu nutno zmínit že obsahoval také 10 000 kondenzátorů, okolo 5 miliónů ruÄnÄ› pájených spojů a také 7200 krystalových diod. Ufff. Nu, ale dosti Äísel, jsou nudná. 

poÄítaÄ

Pak teprve se zaÄaly tyto obludy zmenÅ¡ovat a zmenÅ¡ovat a to tak, že dneska si strÄíte poÄítaÄ do kapsy a můžete s ním kamkoli zajít. Tím ovÅ¡em nemluvím o noteboocích, ani mobilních telefonech. Míním tím mini poÄítaÄe, které skuteÄnÄ› vejdou do kapsy. Potíž je v tom, že pak potÅ™ebují monitor a vstupní zařízení. Takže pokud to na místÄ› není… 

notebook

Proto je velká výhoda malých, již výše zmíněných notebooků. Můžete s ním naprosto kamkoli a není třeba se starat ani o vstupní a ni o výstupní zařízení. Což je prakticky skoro dokonalé.  

O mobilech snad ani psát netÅ™eba. Kdopak by ho nemÄ›l, že ano. VÅ¡ichni se pÅ™edhánÄ›jí, kdo má lepší a za více penÄ›z. Inu, je to prostÄ› povel doby a bez mobilu nÄ›kdy může být kruÅ¡né živobytí. SchválnÄ›, zkuste si bez nÄ›j tÅ™eba otevřít úÄet v bance. Takže je vidÄ›t, že IT jsou vÅ¡ude a bude jich stále více a více.