Header Image - Cannyon is a clean WordPress theme

Praha – město měst

by
Praha – město měst


Naše republika není nijak veliká a tak je velmi pravděpodobné, že do Prahy, jakožto do hlavního města České republiky, se během života podívá každý.

Praha je pro každého turistu velkým překvapením. Rozsáhlé historické centrum, které nabízí historické stavby, domy, řadu kostelů a kouzelných uliček a zákoutí, to uchvátí každého. Pohled na Prahu z Vyšehradu nebo z Petřína, to musíte dát za pravdu rčení, že Praha je stověžatá. A nad tím vším se rozprostírá Pražský hrad, jenž je skutečnou dominantou města. Pod ním zvolna plynoucí Vltava a přes ní mosty, které také patří ke skvostům Prahy.

praha

Praha také nabízí řadu kulturních možností, jako jsou divadla, muzea nebo festivaly, které jsou během celého roku.

Zakládáte-li novou firmu, je otázkou jisté prestiže, mít sídlo firmy v Praze. Předkládáte, že budete mít obchodní styky na vysoké úrovni a nechcete, aby váš obchodní partner věděl, že bydlíte někde v zapadlé vesničce, na druhém konci republiky? Není nic jednoduššího než si zřídit virtuální sídlo společnosti, které bude zárukou

Virtuální sídlo Praha není jen adresa. Například firma Profisídla nabízí řadu dalších služeb, které vám může poskytovat. A proč nevyužít služeb tzv. pod jednou střechou, takže i vedení účetnictví můžete nechat v klidu na nich. A když vám přijede obchodní partner? Přece ho nevezmete k sobě domů, ale salónek od firmy Profisídla v Praze, to bude to pravé, co zvedne vaši prestiž u vašeho partnera. Vše na vysoké úrovni.

virtuální sídlo

Praha je kouzelná a pokud vaše děti v Praze ještě nebyly, měli byste si udělat minimálně víkendový výlet do Prahy. Můžete volit dobu mimo hlavní prázdniny, abyste se vyhnuli davům turistů. A určitě najdete i levné ubytování mimo centrum města. Cestování po Praze MHD je velice snadné.

Praha je krásná ve všech ročních obdobích a nabídne zábavu i vzdělání všem věkovým kategoriím.

Udržitelně a za hubičku

by
Udržitelně a za hubičku


Stále společností rezonují témata, která se týkají udržitelnosti a životního prostředí, uhlíkové stopy a tak dále. Zajímá vás to a rádi byste přispěli také svojí troškou do mlýna? Zejména, když každý začne sám u sebe, bude všechno na dobré cestě. A věděli jste, že je skvělé, pokud nakupujete oblečení z druhé ruky? Nebudete tím tak podporovat velkokapacitní výrobny oblečení někde v asijských zemích, kde nezvládají dodržovat základní lidské podmínky hygieny, práva na adekvátní odměny a tak dále. Samozřejmě byste mohli jít cestou takovou, že byste rádi podporovali lokální výrobce, jak třeba farmáře nebo výrobce oblečení a doplňků, jenže bohužel úskalí tohoto je ten fakt, že za kvalitní rukodělné výrobky se prostě trochu musí více připlatit, a to třeba pro vás jako na mateřské dovolené zrovna není možné. I tak máme pro vás ale doporučení, jak obléknout celou vaší rodinu, udržitelně a za pár kaček.

police

Začněte nakupovat v sekáčích. Nelekejte se, neposíláme vás hned do kamenných obchodů, na jejichž obcházení prostě nemáte absolutně žádný čas. Doba totiž postoupila i v tomto a spousta jich funguje bravurně na internetu nebo sociálních sítích, takže si můžete vybrat z pohodlí vašeho domova. Dámský second hand online s názvem Semoda je vám k dispozici, najdete zde převážnou většinu nových věcí, takže nikdo nepozná, že byste byla oblečená v sekáčových kouscích, ba naopak! I

obleceni

Na vašeho manžela a děti zde seženete krásná pyžama, trička, mikiny, všechno většinou nové. Nakupujte už zásoby pod vánoční stromeček, ať v prosinci nepadnete na kolena, až budete ve spěchu shánět vánoční dárky. Mějte to připravené už teď, nebudete to stát žádný balík, toho se nemusíte vůbec bát. Shánějte všechno postupně a buďte připravení. Navíc těmito nákupy prodloužíte životnost daného oblečení, vyhnete se bezprostřednímu kontaktu s chemikáliemi, které jsou často používané na výrobu oblečení a v neposlední řadě budou také ušetřeny litry vody, které se rovněž spotřebovávají ve velké míře při výrobě oblečení.

Móda v politice

by
Móda v politice


Já si myslím, že politiky je docela vÅ¡ude dost, ale také hlavnÄ› záleží na vás, jestli vás politika baví a jestli se o politiku chcete zajímat. Jestli vlastnÄ› máte zájem o politiku, abyste se dozvÄ›dÄ›li také různé nové informace. MÄ› samotnou politika tak moc nikdy nebrala, ale v poslední dobÄ›, jak se stále nÄ›kdo mezi sebou hádá, tak mě to zaÄíná docela bavit. PÅ™ijde mi to takové vtipné a docela až cirkus. VÅ¡ichni víme, že cirkusy jsou v dneÅ¡ní dobÄ› zakázané, že se asi nemají chovat zvířata v cirkuse a tak podobnÄ› a mnÄ› tohle nevadí. A samozÅ™ejmÄ› tohle podporuji, protože mám ráda zvířata a nechci, aby byla takhle Å¡karedÄ› cviÄená jenom pro radost ÄlovÄ›ka.

Politika se musí pochopit.

Tohle mi pÅ™ijde nepatÅ™iÄné, ale vlastnÄ› když se takhle kouknu na ten cirkus, tak mi to pÅ™ijde trochu jak cviÄená opice. Takže si myslím, že cirkus s politikou má nÄ›co hodnÄ› spoleÄného, ale abych zase nebyla tak zlá, tak Å™eknu, že nÄ›kdy je to v politice opravdu skvÄ›lé. Také jsem si kdysi říkala, že bych chtÄ›la být politiÄka, jenomže potom, když vidím, jak tÅ™eba lidé na politiku nadávají a celkovÄ› na politiky a vÅ¡echno okolo, tak jsem si Å™ekla, že než abych byla propírána jako nÄ›jaká divná nebo Å¡karedá politiÄka.

Politika se řeší všude.

Že radÄ›ji se tohoto snu vzdám. VždyÅ¥ kolikrát slýchám a Ätu že různí lidé také politiku haní kvůli tomu, že tÅ™eba nÄ›jaká politiÄka má Å¡karedé obleÄení, nebo že má zastaralé obleÄení a nebo že politik má úplnÄ› starý oblek, proÄ musí se Å™eÅ¡it v politice obleÄení a móda, když vlastnÄ› v politice se Å™eší úplnÄ› nÄ›co jiného? Podle mého názoru v politice se Å™eší stát a normálnÄ› vláda, a ne aby tady nÄ›kdo hledÄ›l na to, jaké obleÄení nosí politiÄka a nebo jaký oblek má politik. Potom také tady jsou stále debaty o tom, kolik utrácí politici za jídlo a nebo jaké mají kantýny. MÄ› tohle normální rozhodnÄ› nepÅ™ijde a myslím, že nejsem jediná. 

Na co dávat pozor u internetových nákupních galerií

by
Na co dávat pozor u internetových nákupních galerií


Jedním z pomÄ›rnÄ› nových fenoménů v internetovém obchodování jsou bezesporu nákupní galerie. Ty se od běžných e-shopů liší pÅ™edevším v tom, že zde neprodává jedna firma, nýbrž se jedná v podstatÄ› o jakousi virtuální tržnici, kde lidé nabízí své zboží, aÅ¥ už nové Äi použité. To je následnÄ› pÅ™es dané tržiÅ¡tÄ› posláno zákazníkovi. Z nich je zdaleka nejznámÄ›jší Amazon, avÅ¡ak najdou se i mnohé jiné, v poslední dobÄ› si pozornost získávají například Allegro Äi Temu.

 

nákup na internetu

 

Vzhledem k výše uvedenému je vÅ¡ak otázkou, zda se vyplatí na tÄ›chto místech nakupovat. Koneckonců to v podstatÄ› znamená, že nevíme, od koho vlastnÄ› nakupujeme. Proto jsou také tyto tržnice pomÄ›rnÄ› Äastým cílem podvodníků.

 

Zde je potÅ™eba poznamenat, že naprostá vÄ›tÅ¡ina tÄ›chto webů má urÄitou garanci, kdy pokud nedostanete své zboží, případnÄ› je dostanete poÅ¡kozené Äi vám pÅ™ijde nÄ›co jiného, než jste si objednali, je možné u nich zažádat o nápravu, nejÄastÄ›ji ve formÄ› vrácení penÄ›z. To by se zdálo jako celkem dobrá záruka, avÅ¡ak tak tomu obvykle bohužel není.

 

platba přes internet

 

Velmi Äasto až příliÅ¡ pozdÄ› zjistíme, že podmínky jsou nastaveny tak, aby podporovaly spíše podvodníky než jejich zákazníky. A má to svůj důvod. Tito totiž obvykle nabízí dané vÄ›ci za velmi nízké ceny, což naláká mnoho lidí. Mnohem více, než klasiÄtí prodejci, kteří prodávají za skuteÄnou hodnotu. A zkuÅ¡enost ukazuje, že jen malé procento podvedených skuteÄnÄ› provede reklamaci. CelkovÄ› tedy tyto nákupní galerie dosáhnout takto pomÄ›rnÄ› velkého zisku.

 

Znamená to tedy, že bychom zde nemÄ›li nakupovat? Ne nezbytnÄ›, avÅ¡ak pouze se zvýšenou opatrností. Volit bychom mÄ›li jen ty, které jsou dlouhodobÄ› prověřené a spolehlivé, neboÅ¥ u nich je procento podvodníků menší. Také je vhodné se vyvarovat podezÅ™elým nabídkám, pÅ™edevším takovým, kde jsou ceny podezÅ™ele nízké. Ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů vÅ¡ak udÄ›láte lépe, pokud místo obchodní galerie zajdete do klasického obchodu, aÅ¥ už internetového Äi kamenného. Tam budete mít vÄ›tší jistotu.

Nakupujte na About You s přehledem

by
Nakupujte na About You s přehledem


Volba správné velikosti – nakoupit pro sebe oblečení a obuv v kamenné prodejně je snadné. Prostě popadnete vhodný kus oděvu či obuvi, zajdete případně do zkušební kabinky a přizpůsobíte své další kroky výběru tak, že nakonec zakoupíte to, co vám skutečně padne. Nakupovat ale online na e-shopu se slevou About You už tak snadné nebude. Musíte znát správné míry pokud možno velmi důsledně, a tím obtížnější je to tehdy, pokud jde o vaši přítelkyni. Muži, kteří pouze odhadují velikosti dámského oblečení, by měli precizně poměřit podobný typ oděvu v šatníku, ale ne vždy se to podaří. Chcete-li si proces usnadnit a přesto udělat radost vhodným dárkem, nakupujte dámskou obuv, tam vystačíte jen s délkou chodidla.

dámská obuv

Jak změřit délku chodidla – nespoléhejte se na značení velikosti podle čísel, protože se mohou různě lišit dle jednotlivých výrobců, ale vždy si proměřte délku chodidla. Pravděpodobně se vám to ale nepodaří provést potají, kdy budete partnerce měřit nohu ve spánku pod peřinou, vsaďte raději na jistotu – vyjměte stélku z některých často nošených bot a změřte její délku s přesností na jeden milimetr. Délka chodidla bývá uváděna u výrobků standardně a dle toho také odvodíte správné velikostní číslo.

tenisky a lodičky

Jaké boty vybrat – zdá se to velmi náročné, ale ve skutečnosti to tak vůbec nemusí být. Potřebujete pouze znát osobitý styl a nakupovat obuv podle něj, například víte-li, že přítelkyně ráda obouvá tenisky, anebo dává přednost trekové obuvi s nepromokavou membránou, vybírejte mezi těmito modely. Zvládnout se to dá i u obuvi společenské, například u střevíců na ples či na firemní večírky. Při troše šikovnosti vás partnerka pochválí nejen za vaši odvahu, ale hlavně za zájem udělat radost. A když se to nepovede, nevěšte hlavu, cení se hlavně snaha a navíc se zboží dá bezplatně vrátit.

Úklidy doma nebo ve firmách

by
Úklidy doma nebo ve firmách


Jak to chodí ve firmách, které jsou větší a prostorově náročnější. Myslíte si, že by úklid společných prostorů zvládala jedna žena nebo muž, to rozhodně není reálné si držet vlastní uklízečku. To mohou maximálně malé firmy nebo bohaté rodinné domy, které se s úklidem nechtějí zatěžovat. Je spousta takových rodin, který si platí pravidelný úklid. Ovšem musíte na to být stavění. Kdybych měla pustit někoho do svého domu a věřit mu, že mi nic neodcizí a přitom dokonale uklidí, musela bych se asi hodně přemáhat. Každá nebo aspoň většina žen, je s cizí prací většinou nespokojena hlavně, když se to týká jejího bydlení. Proč jsou tedy rodiny, kterým to nevadí a jsou za to ještě rádi. Chápeme, že si někdy ženy potřebují i odpočinou od běžných denních čiností a starostí o malé děti, ale vážně to nepočká nebo se k tomu nedostanete.

úklid společných prostor

U firem je to samozřejmě něco jiného. Úklidy společných prostor jako jsou toalety, pobytové místnosti, kde si zaměstnanci mohou odpočinout a v klidu se najíst. Dále taky chodby, schodiště a prostory, které jsou pro firmu důležité. Například úklidové prostory takové zdravotní laboratoře je velmi důležité na čistotu. Jedná se o toalety, chodby, ale i prostor na samotném pracovišti.

úklid společných prostor

Hlavně, když se jedná o zdravotnictví, musí být ve většině prostorů sterilní podmínky. Zde většinou jsou nějaké spolehlivé firmy, které uklízejí i několikrát denně. Hlavně když se jedná o soukromé pracoviště. Musí se uklízet země a nestačí pouze zamést, ale musí se i několikrát za den umýt. Protože se pracuje s biologickými vzorky a kontaminace nepřipadá v úvahu. Stejně tak se uklízí pracovní stoly, ale to už mohou mít na starost zaměstnanci laboratoří. To už nemusí být hlavní náplní úklidové firmy. Ta má jasně dané, co je potřeba uklidit. Vše je sepsané ve smlouvě, kterou má firma s pracovištěm. Tyto firmy by se bez úklidu prostě neobešly. Musí zajistit určité podmínky pro práci.

Co je příčinou současných změn klimatu

by
Co je příčinou současných změn klimatu


Asi vÅ¡ichni víme, že jsme prožili nejteplejší říjen, kdy průmÄ›rná teplota byla 25 stupňů Celsia. To je rekordní hodnota, a na tento mÄ›síc nevídaná. A nezdá se, že by listopad Äi prosinec byly nÄ›jak zvláštÄ› chladné. Je tedy jasné, že klima na naší planetÄ› se mÄ›ní, a to velmi rychle.

 

O globálních zmÄ›nách klimatu se mluví již od poloviny minulého století. Trvalo vÅ¡ak jeÅ¡tÄ› mnoho let, než se dostalo do povÄ›domí veÅ™ejnosti a než se s ním skuteÄnÄ› zaÄalo nÄ›co dÄ›lat. Problém je, že mnoho lidí stále odmítá pÅ™ipustit, že se nÄ›co takového dÄ›je. Je to vÅ¡ak naprosto jasné. Otázkou vÅ¡ak je, co je toho příÄinou.

 

následky globálních změn klimatu

 

Faktem je, že klima na naší planetÄ› se mÄ›nilo vždy. StaÄí se podívat, jaké průmÄ›rné teploty zde byly v druhohorách a jaké jsou dnes. Ve Ätvrtohorách se zase střídaly doby ledové a meziledové, pÅ™iÄemž bychom se mÄ›li dnes nacházet právÄ› na konci jedné z meziledových dob.

 

OvÅ¡em pÅ™irozené kolísání klimatu stále nevysvÄ›tluje rychlost zmÄ›n, kterou vidíme. NevysvÄ›tluje ji ani aktivita Slunce, která také periodicky kolísá. Ta totiž ani zdaleka nekoreluje s tím, co dnes pozorujeme. Zdá se tedy, že souÄasné zmÄ›ny jsou dílem ÄlovÄ›ka.

 

ÄastÄ›jší budou i lesní požáry

 

Na vinÄ› jsou pak skleníkové plyny, pÅ™edevším pak oxid uhliÄitý. Zatímco dříve totiž byla na naší planetÄ› rovnováha v tom, kolik jej bylo produkováno a kolik jej bylo absorbováno zpÄ›t, ÄlovÄ›k ji poruÅ¡il. A jistÄ›, v porovnání s ostatními producenty jej nevypouÅ¡tí mnoho, avÅ¡ak tento plyn setrvává v atmosféře velmi dlouhou dobu. A když se tyto pÅ™ebytky kumulují desítky let, pak najednou výsledný objem skleníkového plynu není tak malý.

 

Co tedy můžeme Äekat? Stále extrémnÄ›jší poÄasí a zmÄ›ny v rozložení srážek, které v podstatÄ› znamenají suché zimy a léto a proprÅ¡ené jaro a podzim. O tom, že to pro vegetaci, a to ani tu pÄ›stovanou ÄlovÄ›kem pro potravu, není ideální, asi není tÅ™eba hovoÅ™it. Proto je potÅ™eba zaÄít s tím nÄ›co dÄ›lat dřív, než se nám to skuteÄnÄ› vymkne kontrole.

Rychlejší hubnutí

by
Rychlejší hubnutí


Podle průzkumů trpí téměř polovina Čechů nadváhou až obezitou. Tento problém mají nejenom dospělí, ale i mladiství a malé děti. Proč tomu tak je? Protože lidé jí nezdravou stravu a mají málo pohybu. Jí prázdné kalorie, které člověka nezasytí tak jako zdravější jídlo. Bohužel většina lidí si nepřipravuje jídla doma a tak si koupí po cestě z práce něco ve fastfoodu. Dětem dají peníze ať si koupí co chtějí, a děti si vážně nekupují zeleninové saláty.

obézní žena

Dospělí jsou zodpovědní za to, jak děti vypadají a jak se stravují. Pokud trpíte nadváhou, je dost pravděpodobné, že stejný problém budou mít i vaše děti. Určitě víte, že bojovat s kily navíc není jednoduché, tak se snažte aby totéž nemusely zažívat i vaše děti. Kromě toho lidé s nadváhou musí čelit posměškům a mají to těžší i v oblasti hledání životního partnera. Proto začněte zdraví jíst a pravidelně se hýbejte, protože jedině tak se nadbytečných kil zbavíte jednou provždy. Hubnutí je ale potřeba brát jako cestu, kterou už nebudete moct opustit. Jinak byste totiž zhubnutá kila nabrali zpátky i s bonusem v podobě dalších kil navíc.

Zázraky sice neexistují, ale můžete si trochu pomoct. Existují fitness suplementy, díky kterým můžete zhubnout http://jak-hubnout.eu/jak-zhubnout-o-10-kilo-za-10-dni/ účinněji. Mezi ně patří třeba black mamba, což je velmi silný a účinný spalovač tuků. Podporuje rychlejší spalování, a také vás povzbudí ke cvičení. Nečekejte že díky němu zhubnete 10 kilo týdně, tak to fungovat nemůže, ale podpoříte spalování tuků v celém těle.

fitness muž

Nejlepší je spolupracovat s trenérem
Jsou lidé, kteří nemají žádné zkušenosti s cvičením ani se zdravým jídelníčkem. V takovém případě je nejlepší cesta za novým tělem přes osobního trenéra, který zhodnotí váš aktuální stav, a připraví vám jídelníček z dostupných potravin. Zároveň s vámi bude chodit cvičit, takže zhubnete zdravě a napořád.

Čeká nás generální úklid

by
Čeká nás generální úklid


Jak si představujete generální úklid v Ostravě? Vnímáte jej jako nutné zlo, které je zapotřebí co nejrychleji zvládnout, anebo mu obětujete dostatek času? Kdo se o generální úklid pokouší svými silami, může mít tendenci si situaci usnadňovat různými triky, jen aby nemusel vydávat mnoho energie, ale to se pak může negativně projevit na samotném výsledku. Svěřte tento proces raději profesionálům. Ti přistupují ke každé zakázce zcela loajálně, a to tak, aby odvedli svůj obvyklý standardní výkon.

profesionální úklid

Co je mokré, to je čisté – ti z vás, co pamatují za socialismu základní vojenskou službu, si možná ještě vybaví s odstupem času vtipné úklidové práce v kasárnách. Prováděli je tzv. Bažanti, nováčci, co se teprve seznamovali s vojenským režimem, a jejich úkolem bylo vše, co snese vodu a vlhkost, podrobit mokrému čištění. Co bylo mokré, bylo údajně vyčištěné. Buďte však bez obav, pokud si přizvete na generální úklid profesionály, ti nemají nic společného s tímto absurdním divadlem, vhodným spíše na efekt, úklidová firma skutečně vyčistí vše podle toho, jaká je aktuální situace a požadavky zákazníka. Podrobí generálnímu úklidu nábytek, svítidla, podlahy, obklady, sanitární techniku a další vybavení bytů, domů či kanceláří.

Okna – úklidová firma bez problémů zvládá i umývání oken včetně parapetů a okenních rámů. Bez ohledu na to, o jaké se jedná patro. Mytí oken je součástí velkých úklidů zejména v rámci připravovaných oslav, protože čistá okna jsou vždy dobrou vizitkou vztahu k pořádku a čistotě.

úklidové prostředky

Koberce – podobné je to i s koberci. Ačkoli se po nich spíše našlapuje, může se stát, že nastane okamžik, kdy je třeba posadit se na zem a provést tu některé úkony v průběhu slavnostních chvil. A pokud koberec nebudí dojem čistého povrchu a zároveň se odtud line odér žluklého tuku a čehosi, co připomíná týden nošené ponožky, bude to trapné faux pas, co stěží někomu rozumně vysvětlíte.

Pes je radost rodiny

by
Pes je radost rodiny


Máte doma nÄ›jaké zvířátko, které je přítulné a užíváte si to? Já mám doma pejska a jsem straÅ¡nÄ› spokojená protože se psem je to opravdu úplnÄ› jiný život. HlavnÄ› to mají lidi kteří tÅ™eba nemají dÄ›ti, ale zase nÄ›kteří lidé dÄ›ti mají a mají I pejsky. Já si myslím že pes by vždycky doma mÄ›l být, protože s tím psem je to úplnÄ› nÄ›co jiného. Spíše když je ten pes, tak si každý ÄlovÄ›k váží i sám sebe. Je straÅ¡nÄ› krásné když máte doma toho pejska a on se k vám vždycky tak pÅ™itulí. Já právÄ› mám psa a mám Äivavu, a Äivava je úplnÄ› super, protože ona je malinká, vůbec nezavazí a je straÅ¡nÄ› přítulná, a hlavnÄ› roztomilá MnÄ› se straÅ¡nÄ› líbí jak ona vždycky kouká a vyvali ty oÄi a dívá se co se bude dít a opravdu se jde vždycky pÅ™itulit.

Baba a dítě

VeÄer když ulehám do postele, tak ona je prostÄ› taková že ona se krásnÄ› pÅ™itulí a jde si lehnout. A pÅ™edstavte si ona mÄ› i hlídá. Ona je to opravdu straÅ¡nÄ› nádherná, protože já se veÄer pohnu tÅ™eba na záchod a pÅ™edstavte si, ona by Å¡la pomalu i se mnou. Ona je prostÄ› takový hlídací pes a je to straÅ¡nÄ› roztomilý a jakmile zase do té postele ulehnu tak ona si zase ke mnÄ› úplnÄ› lehne a namáÄkne se. A je to straÅ¡nÄ› příjemné.

Máma a dite

Takže rozhodnÄ› kdo nemá jeÅ¡tÄ› zvířátko doma, tak si je opravdu poÅ™iÄte, protože je to straÅ¡nÄ› nádherný pocit. A se psem víte že vás má i rád, protože psi dávají najevo straÅ¡nÄ› takovou tu psí lásku, která je prostÄ› niÄím nepopsatelná a je straÅ¡nÄ› okouzlující je to opravdu taková ta vÄ›rná láska. A pes je opravdu vÄ›rný. Vždycky byl a vždycky bude. A pokud máte dÄ›ti tak pro dÄ›ti je pes nejlepší, protože si se psem krásnÄ› vyhrají, a je to pro dÄ›ti úplnÄ› jiný zážitek, než když doma nemají žádné zvířátko. Takže jestli máte dÄ›ti a nemáte jeÅ¡tÄ› doma pejska, tak si honem poÅ™iÄte, protože dítÄ› vám za to bude velice vdÄ›Äné. A mít psa je snem každého dítÄ›te.