Použité čajové sáčky nemusíte vyhodit – Zkuste je dále využít v domácnosti i jako kosmetickou pomůcku!

by
Použité čajové sáčky nemusíte vyhodit – Zkuste je dále využít v domácnosti i jako kosmetickou pomůcku!


Vaříte si doma s oblibou a Äasto Äaj? Jste zvyklí, že použitý a vyluhovaný Äajový sáÄek letí rovnou do koÅ¡e? Až zjistíte, že se dá dále použít, nevyhodíte ho. 

Použité Äajové sáÄky nemusíte vyhodit – Zkuste je dále využít v domácnosti i jako kosmetickou pomůcku! 

ÄŒaje ovocné, bylinkové ale i Äerné nebo zelené se těší velké popularitÄ›. Bez Äaje si nÄ›kdo neumí pÅ™edstavit své ráno, nÄ›kdo Äaj vaří jen, když je nemocný ale mnozí z nás si Äaj rádi uvaří kdykoliv bÄ›hem dne. Pokud i vy máte v oblibÄ› Äaje a Äajové sáÄky ihned po vyluhování vyhazujete do koÅ¡e, vezte, že to tak dÄ›lat už nebude, až se dozvíte, na co vÅ¡echno se vyluhované Äajové sáÄky dají jeÅ¡tÄ› využít. NÄ›který z nápadů jistÄ› můžete vyzkouÅ¡et i doma, použité Äajové sáÄky totiž najdou své uplatnÄ›ní v domácnosti i pÅ™i péÄi o tÄ›lo a pokožku. 

heÅ™mánkový Äaj

Když vás trápí opary, poštípaná pokožka nebo bolavé nohy 

Nejlepší je nechávat si použité sáÄky od Äaje zeleného nebo Äerného. Využít ale můžete i sáÄky od Äaje heÅ™mánkového, který má zklidňující úÄinky. I když si svůj Äaj pÅ™ipravíte, sáÄek dle doporuÄení necháte vyluhovat po správnou dobu, i nadále sáÄek obsahuje úÄinné látky, které lze využít. SáÄky od zeleného nebo Äerného Äaje mají pořád silné protivirové úÄinky, zklidní a obsahují i další cenné látky. Pokud se vám na rtu objeví opar, okamžitÄ› využijte toho, že jste si právÄ› uvaÅ™ili Äaj a opar pak použitým sáÄkem ze zeleného Äaje potírejte. SáÄek nechte na oparu i nÄ›kolik minut položený a nechte látky působit. BÄ›hem dne opakujte ale vždy s dalším novým sáÄkem. 

Äajové sáÄky

Pokud se vám stane, že vás poÅ¡típe hmyz, pokožku budete mít podráždÄ›nou a kůže vás bude i svÄ›dit. VezmÄ›te sáÄek od Äerného nebo zeleného Äaje a rovněž do pÅ™iložte na poÅ¡típanou kůži. PodobnÄ› skvÄ›le působí Äajové sáÄky i na akné a problematickou pleÅ¥. Vícero sáÄků pak můžete nechat louhovat znovu, dejte je do nádoby a pÅ™elijte horkou vodou, můžete si pak tímto způsobem pÅ™ipravit skvÄ›lou lázeň pro unavené a bolavé konÄetiny. 

PohlcovaÄ pachů 

Hledáte spolehlivý pohlcovaÄ pachů v lednici? Schovejte si nÄ›kolik použitých sáÄků z jakéhokoliv Äaje, nechte sáÄky řádnÄ› vyschnout a pak je naskládejte do misky. Tu umístÄ›te v lednici a už vás nikdy nebudou trápit nepříjemné pachy. A až půjdete na zahradu zalít kvÄ›tiny, do konvice na zalévání pÅ™ihoÄte nÄ›kolik použitých Äajových sáÄků, poslouží jako skvÄ›lé hnojivo. Aromatické Äaje také nevoní Å¡kůdcům a hmyzu, takže pokud se potÅ™ebujete zbavit hmyzu nebo myší v domácnosti, do cesty jim dejte použité Äajové sáÄky.