Header Image - Cannyon is a clean WordPress theme

Category Archives

One Article

Na co dávat pozor u internetových nákupních galerií

by
Na co dávat pozor u internetových nákupních galerií


Jedním z pomÄ›rnÄ› nových fenoménů v internetovém obchodování jsou bezesporu nákupní galerie. Ty se od běžných e-shopů liší pÅ™edevším v tom, že zde neprodává jedna firma, nýbrž se jedná v podstatÄ› o jakousi virtuální tržnici, kde lidé nabízí své zboží, aÅ¥ už nové Äi použité. To je následnÄ› pÅ™es dané tržiÅ¡tÄ› posláno zákazníkovi. Z nich je zdaleka nejznámÄ›jší Amazon, avÅ¡ak najdou se i mnohé jiné, v poslední dobÄ› si pozornost získávají například Allegro Äi Temu.

 

nákup na internetu

 

Vzhledem k výše uvedenému je vÅ¡ak otázkou, zda se vyplatí na tÄ›chto místech nakupovat. Koneckonců to v podstatÄ› znamená, že nevíme, od koho vlastnÄ› nakupujeme. Proto jsou také tyto tržnice pomÄ›rnÄ› Äastým cílem podvodníků.

 

Zde je potÅ™eba poznamenat, že naprostá vÄ›tÅ¡ina tÄ›chto webů má urÄitou garanci, kdy pokud nedostanete své zboží, případnÄ› je dostanete poÅ¡kozené Äi vám pÅ™ijde nÄ›co jiného, než jste si objednali, je možné u nich zažádat o nápravu, nejÄastÄ›ji ve formÄ› vrácení penÄ›z. To by se zdálo jako celkem dobrá záruka, avÅ¡ak tak tomu obvykle bohužel není.

 

platba přes internet

 

Velmi Äasto až příliÅ¡ pozdÄ› zjistíme, že podmínky jsou nastaveny tak, aby podporovaly spíše podvodníky než jejich zákazníky. A má to svůj důvod. Tito totiž obvykle nabízí dané vÄ›ci za velmi nízké ceny, což naláká mnoho lidí. Mnohem více, než klasiÄtí prodejci, kteří prodávají za skuteÄnou hodnotu. A zkuÅ¡enost ukazuje, že jen malé procento podvedených skuteÄnÄ› provede reklamaci. CelkovÄ› tedy tyto nákupní galerie dosáhnout takto pomÄ›rnÄ› velkého zisku.

 

Znamená to tedy, že bychom zde nemÄ›li nakupovat? Ne nezbytnÄ›, avÅ¡ak pouze se zvýšenou opatrností. Volit bychom mÄ›li jen ty, které jsou dlouhodobÄ› prověřené a spolehlivé, neboÅ¥ u nich je procento podvodníků menší. Také je vhodné se vyvarovat podezÅ™elým nabídkám, pÅ™edevším takovým, kde jsou ceny podezÅ™ele nízké. Ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů vÅ¡ak udÄ›láte lépe, pokud místo obchodní galerie zajdete do klasického obchodu, aÅ¥ už internetového Äi kamenného. Tam budete mít vÄ›tší jistotu.