Vyplatí se externí předseda SVJ?

by
Vyplatí se externí předseda SVJ?

Podobně jako každá jiná oficiální organizace, musí i každé Společenství vlastníků jednotek mít svého předsedu. Ten je často uváděn jako zodpovědná osoba a také jedná jménem svého SVJ s úřady a firmami. To vše je pochopitelné, problém však nastane ve chvíli, kdy nikdo ze členů nechce předsedu dělat, případně jsou v domě tak napjaté vztahy, že se členové na žádném kandidátovi neshodnou. Co teď? Úřady příliš nezajímá, že se lidé neshodnou, případně že o funkci nikdo nemá zájem. Podle zákona zde musí být někdo, kdo je zodpovědný, a SVJ zkrátka musí někoho jmenovat.

předseda SVJ

Jednou z možností je i externí předseda SVJ. Jedná se o člověka, který tuto funkci vykonává jako svou profesi. Nemá vazby na dům ani na žádného z jeho obyvatel. Nabízí tedy nestranný pohled a vedení, a není je tedy mnohem méně pravděpodobné, že bude některému z členů stranit. Výhodou je navíc i to, že má často kontakty na úřadech i v různých stavebních firmách, což může velmi usnadnit různá jednání i schvalování žádostí. Z tohoto hlediska je tedy jasné, že se rozhodně vyplatí. To však neznamená, že zde nejsou i negativa.

vedení schůze SVJ

Tím hlavním je fakt, že si za svou práci nechá zaplatit. To povede k vyšším odvodům pro jednotlivé členy, což se samozřejmě nikomu líbit nebude. A vzhledem ke stále rostoucím cenám se může velmi lehce stát, že si to někteří nebudou moci dovolit.

Dále může být problémem fakt, že nezná onen dům a jeho specifika, přesněji řečeno specifika jeho obyvatel. Nebude k němu tedy přistupovat individuálně, nýbrž podle plánu, který považuje za nejlepší, neboť se osvědčil v jiných domech. To může způsobit nesoulad, i když je pravdou, že prakticky veškerá rozhodnutí musí být podpořena hlasováním.

Měli bychom si tedy uvědomit, že ani od externího předsedy nelze čekat zázraky. I on je jednom člověk, dělající svou práci, jak nejlépe dovede. A jako k takovému bychom k němu měli přistupovat.