Veškerý servis pro smuteční obřad

Nezařazené by


NepÅ™ející náhoda způsobila, že jste ztratili blízkého ÄlovÄ›ka navždy? Pak je nezbytné pÅ™ipravit mu prostor pro důstojný odchod ze života. RozlouÄení zajistí pohÅ™ební služba Praha od pÅ™evozu zesnulého z místa úmrtí po koneÄné Å™eÅ¡ení. UrÄitÄ› se neobejdete bez smuteÄního oznámení, jímž dáte ve známost rodinÄ›, přátelům i známým, kdy a kam se mají pÅ™ijít naposledy rozlouÄit se zesnulým. Zajistíme obÅ™adní síň, pomůžeme Vám vybrat hudbu, podle požadovaných přání pÅ™ipravíme obÅ™adní Å™eÄ. VeÅ¡kerý sortiment stuh a Å¡erp s potiskem, vÄ›nců, kvÄ›tinových vazeb i ostatních nezbytností naleznete u nás. Dejte najevo svá přání ohlednÄ› průbÄ›hu smuteÄního obÅ™adu a sejmÄ›te ze sebe pouta palÄivých obav. RozluÄte se s milovanou osobou v tichosti a důstojnÄ› díky naÅ¡im prvotřídním službám.

Pohřební služba Praha provádí nepostradatelné zajištění

PohÅ™ební služba Praha může vzhledem k dlouholeté praxi pomoci s provedením pohÅ™ebních náležitostí. PochopitelnÄ› se úmrtí v rodinÄ› nevyhnete. Poslední vÄ›ci, které úzce souvisejí s odchodem milované osoby ze svÄ›ta, pomůžeme s lítostí a porozumÄ›ním nad nenávratnou ztrátou, zařídit. Pokud odeÅ¡el blízký ÄlovÄ›k na pravdu boží, je nezbytné se s ním v kruhu rodiny, přátel a známých důstojnÄ› rozlouÄit a nechat ho v klidu odejít. PohÅ™ební služba Praha se Vám v těžkých chvílích stane spříznÄ›nou duší i rádcem. VÄ›nujeme Vám Äas, aby perné chvíle, do nichž se dostanete v důsledku situace, jež Vás zaskoÄila, byly co nejménÄ› bolestné. NaÅ¡e práce pro nás v žádném případÄ› není rutinou a stereotypem. PÅ™istupujeme individuálnÄ› ke každému klientovi a snažíme se mu naší pomocí dokázat bezbÅ™ehý zármutek zvládnout.