Proč chodit volit

by
Proč chodit volit


Každý ví, že u nás má volební právo. Využít ho může každý nad 18 let. Každý obÄan zde může volit do obecních zastupitelstev, co Senátu, poslanecké snÄ›movny, i do evropského parlamentu. Volíme si také prezidenta. Nechat se zvolit může každý, který dosáhl vÄ›ku pro pasivní volební právo, které se liší podle toho, kam chce ÄlovÄ›k kandidovat. O volby by se každý mÄ›l zajímat co nejdříve, protože jen díky tomu si ÄlovÄ›k udÄ›lá svůj vlastní názor na politickou scénu.

politik Å™eÄník

Asi nikomu neuniklo, že obÄané u nás volí do Parlamentu víceménÄ› ty stejné strany už 30 let. Těžko říct proÄ tomu tak je. Už mnohokrát jsme se mohli pÅ™esvÄ›dÄit, že pÅ™edvolební sliby jsou jen vábniÄky pro získání co nejvÄ›tšího poÄtu hlasů. V politice se snad nenajde nikdo, komu by záleželo na voliÄích. A pÅ™esto potom jde volit minimum lidí, a pÅ™esto zvolí tutéž stranu, která už v minulosti ukázala, jak jí na voliÄích záleží. Malé a novÄ› vznikající strany v podstatÄ› nemají Å¡anci být zvoleny. Je to kvůli volební kampani, kterou mají velké politické strany placeny přímo královsky ze státní kasy. Jim tak nemůže nová strana konkurovat. Její kampaň je totiž závislá pÅ™edevším na darech od obÄanů. A je vÅ¡em jasné, že obÄané dnes více než kdy jindy mají problémy s placením svých životních nákladů, a nemají tak penÄ›z nazbyt.

K volbám bychom chodit měli
Jen málokdo si opravdu uvÄ›domuje, jak volby ovlivňují naÅ¡e životy. Každý by si mÄ›l pÅ™eÄíst Ústavu, aby vidÄ›l Äerné na bílém, jaké pravomoci náš Parlament a prezident mají. Mnoho lidí by se velmi divilo co vÅ¡echno jejich hlas může ovlivnit. Být lhostejní k volbám se zkrátka nevyplácí, protože můžete dát hlas nÄ›komu, kdo se bude podílet na tom, že vám pÄ›knÄ› ztíží život.

možnosti volby

AktuálnÄ› se půlka republiky hádá o tom, kdo vlastnÄ› může za obrovský růst cen. A ano, je to vláda. StaÄí zvednout danÄ›, a ty se okamžitÄ› promítnou do cen zboží a služeb. A vždycky to zaplatí koncový zákazník – tedy (ne)voliÄ.