Móda v politice

by
Móda v politice


Já si myslím, že politiky je docela vÅ¡ude dost, ale také hlavnÄ› záleží na vás, jestli vás politika baví a jestli se o politiku chcete zajímat. Jestli vlastnÄ› máte zájem o politiku, abyste se dozvÄ›dÄ›li také různé nové informace. MÄ› samotnou politika tak moc nikdy nebrala, ale v poslední dobÄ›, jak se stále nÄ›kdo mezi sebou hádá, tak mě to zaÄíná docela bavit. PÅ™ijde mi to takové vtipné a docela až cirkus. VÅ¡ichni víme, že cirkusy jsou v dneÅ¡ní dobÄ› zakázané, že se asi nemají chovat zvířata v cirkuse a tak podobnÄ› a mnÄ› tohle nevadí. A samozÅ™ejmÄ› tohle podporuji, protože mám ráda zvířata a nechci, aby byla takhle Å¡karedÄ› cviÄená jenom pro radost ÄlovÄ›ka.

Politika se musí pochopit.

Tohle mi pÅ™ijde nepatÅ™iÄné, ale vlastnÄ› když se takhle kouknu na ten cirkus, tak mi to pÅ™ijde trochu jak cviÄená opice. Takže si myslím, že cirkus s politikou má nÄ›co hodnÄ› spoleÄného, ale abych zase nebyla tak zlá, tak Å™eknu, že nÄ›kdy je to v politice opravdu skvÄ›lé. Také jsem si kdysi říkala, že bych chtÄ›la být politiÄka, jenomže potom, když vidím, jak tÅ™eba lidé na politiku nadávají a celkovÄ› na politiky a vÅ¡echno okolo, tak jsem si Å™ekla, že než abych byla propírána jako nÄ›jaká divná nebo Å¡karedá politiÄka.

Politika se řeší všude.

Že radÄ›ji se tohoto snu vzdám. VždyÅ¥ kolikrát slýchám a Ätu že různí lidé také politiku haní kvůli tomu, že tÅ™eba nÄ›jaká politiÄka má Å¡karedé obleÄení, nebo že má zastaralé obleÄení a nebo že politik má úplnÄ› starý oblek, proÄ musí se Å™eÅ¡it v politice obleÄení a móda, když vlastnÄ› v politice se Å™eší úplnÄ› nÄ›co jiného? Podle mého názoru v politice se Å™eší stát a normálnÄ› vláda, a ne aby tady nÄ›kdo hledÄ›l na to, jaké obleÄení nosí politiÄka a nebo jaký oblek má politik. Potom také tady jsou stále debaty o tom, kolik utrácí politici za jídlo a nebo jaké mají kantýny. MÄ› tohle normální rozhodnÄ› nepÅ™ijde a myslím, že nejsem jediná.