Buďte chytří

Nezařazené by


Máte již dost otluÄených zdí a nábytku od klasických dveří? I když si budete dávat pozor, takovému otluÄení nezabráníte. NehledÄ› na to kolik dveÅ™e zabírají místa. Nemůžete mít v jejich dosahu téměř nic. A pÅ™itom by se ten prostor dal skvÄ›le využít. A co když máte v jedné místnosti například troje dveÅ™e? Musíte ve veÅ¡kerém rozmístÄ›ní nábytku zohledňovat prostor pro jejich otevírání. Do takové místnosti pak nemůžete umístit téměř nic. Proto buÄte chytří a vsaÄte na posuvné dveÅ™e. Nejen, že nezabírají téměř žádné místo, ale jsou navíc moderním prvkem interiéru a každý pokoj dokáží promÄ›nit.

Vše pro zákazníky

Když se Å™ekne posuvné dveÅ™e, spousta z nás si pÅ™edstaví takové ty shrnovací, které sice oproti klasickým nezabírají mnoho místa, ale manipulace s nimi je obtížná, buÄto se rychle zniÄí, nebo jsou těžké a můžete se u jejich otvírání a zavírání strhat. Moderní dveÅ™e jsou lehké, snadno ovladatelné a zasouvají se do pouzdra zabudovaného ve zdi, nebo podél zdi. Kvalitní práce, individuální přístup a skvÄ›lé ceny, právÄ› to a jeÅ¡tÄ› mnohem více u nás můžete najít.